Bibliotecă

Biblioteca virtuală

Editura Estfalia tipărește carte: beletristrică – literatură – și carte științifică.
Tirajul minim este de 30 ex.
10 ex. se trimit la Biblioteca Națională, 2 ex. rămân la editură și 18 ex. sunt pentru autor.
Toate cărțile tipărite de editura Estfalia au ISBN propriu și CIP propiu.

*

Editură acreditată CNCSIS, cod CNCSIS: 294 | Editură acreditată CNATDCU | Conf. ordin 6129/20.12.2016 – Anexa 24:

„Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste se iau în considerare numai dacă respectiva colecție numără cel puțin opt titluri apărute în cei 5 ani premergători apariției cărții candidatului.”

– Anexa 24 – CNATDCU, ordin 6129/20.12.2016 –

***

TRADUCERI
Prețul pentru traduceri/retroversiuni (engleză, franceză) este de 18-20 lei pe pagină (1 pagină = 2.000 caractere, inclusiv spații) în limba țintă.

*

REDACTARE
Pentru redactarea unei cărți prețul este de 4 lei/pagină;
1 pagină = 2.000 de caractere, inclusiv spațiile;
prețul include: introducerea textului, paginare, pregătirea volumului pentru tipar.
Orice completări (corecturi) ulterioare ale autorului se taxează suplimentar astfel: 2,5 lei/pagină (definită ca mai sus) + 1 leu/pagină dacă trebuie repaginat materialul.

Practic pentru redactarea a 2000 de caractere inclusiv spațiile prețul este de 4 lei. Pe o pagină A4 intră 2000 de caractere.

BELETRISTICĂ
Puteți citi online diferite cărți tipărite la editura Estfalia

CĂRȚI ȘTIINȚIFICE
Puteți citi online diferite cărți stiinifice tipărite la editura Estfalia