Cărți științifice

Biblioteca virtuală - cărți științifice

Editura Estfalia tipărește carte știnnțifică, cursuri universitare, doctorate, lucrări pentru simpozioane, etc.
Tirajul minim este de 30 ex.
10 ex. se trimit la Biblioteca Națională, 2 ex. rămân la editură și 18 ex. sunt pentru autor.

*

Editură acreditată CNCSIS, cod CNCSIS: 294 | Editură acreditată CNATDCU | Conf. ordin 6129/20.12.2016 – Anexa 24:

„Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor generaliste se iau în considerare numai dacă respectiva colecție numără cel puțin opt titluri apărute în cei 5 ani premergători apariției cărții candidatului.”

– Anexa 24 – CNATDCU, ordin 6129/20.12.2016 –

***

Aceasta este titlul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aceasta este titlul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.